Praca

Tworzenie części artykułów merytorycznych publikowanych w poradniku rynku pracy serwisu Praca.pl. Współpraca w latach 2014, 2015, 2016, 2017 (wszystkie edycje poradnika).

W zależności od wydania, przygotowywałam kilkanaście artykułów do różnych sekcji branżowych. W ramach pracy nad poradnikiem zbierałam również eksperckie wypowiedzi jako ilustrację opisywanych tez. Redakcja, opracowanie graficzne artykułów oraz ich korekta  – Praca.pl. Poradnik ukazuje się również w wersji drukowanej.